Provozní řád solné jeskyně

Vážení návštěvníci,
žádáme vás o dodržování těchto pokynů z důvodu vaší bezpečnosti a  prožití příjemné relaxace.

 • Solná jeskyně je místem relaxace a klidu, proto si už před vstupem do recepce vypněte nebo ztlumte mobilní telefon.
 • Každá návštěva jeskyně začíná v celou hodinu a trvá 45 minut. Dostavte se alespoň 10 minut před začátkem terapie.
 • Pro nerušenou relaxaci se objednejte nejlépe 2 dny předem.
 • Poslední terapie začíná hodinu před koncem otevírací doby.
 • Před vstupem do jeskyně nepoužívejte výrazné parfémy.
 • V solné jeskyni se chovejte tiše a dodržujte pokyny obsluhy.
 • Je zakázáno dotýkat se stěn a stropu, prvků vnitřního vybavení, sahat do vodopádu nebo studny
  a vhazovat do nich sůl či jiné předměty a vynášet krystalickou sůl ven z jeskyně.
 • V prostorách solné jeskyně je zákaz konzumace jídla, pití a přebalování dětí. K těmto účelům
  je určeno příjemné prostředí recepce, přebalovací pult je součástí dámského WC.
 • Je zakázáno pořizovat videozáznamy a fotografovat v průběhu terapie.
 • Děti do 12 let mohou vstupovat do jeskyně pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Doporučujeme pohodlné lehčí oblečení, čisté ponožky nebo čistou plážovou obuv, pro děti
  ponožky nebo čisté bačkůrky.
 • Personál neodpovídá za věci odložené v recepci, k tomuto účelu jsou v recepci k dispozici
  uzamykatelné skříňky.
 • V celém zařízení je zákaz kouření.
 • Do provozovny nesmí psi ani jiná zvířata, výjimkou je pouze slepecký pes.
 • Hasicí přístroj a lékárnička jsou uloženy v recepci, obsah lékárničky je v souladu s poskytovanými službami.
 • Personál jeskyně je oprávněn vykázat klienta za nevhodné chování a nedodržování pokynů.

Do solné jeskyně není povolen vstup:

 • Osobám podnapilým nebo pod vlivem jiných omamných látek.
 • Osobám s infekčním onemocněním nebo s onemocněním provázeným teplotou.