Meditační večery

Každý třetí pátek v měsíci v Solničce probíhá “Meditační večer” s “Automatickou kresbou”

V dnešní uspěchané době má skoro každý z nás spoustu starostí doma, v zaměstnání, je často ve stresu, nestíhá… Málokdo se umí alespoň jednou za čas zastavit a takzvaně “vypnout”.
Nejen v odborných kruzích je známo, že právě STRES je spouštěčem celé řady onemocnění, často velmi vážných. Pokud se naučíme kvalitně a pravidelně odpočívat, relaxovat, naše tělo se zregeneruje, naše duše pookřeje, posílíme imunitu, odstraníme stres, únavu a stavy přepracovanosti.  Budeme fyzicky i psychicky odolnější a mnohem snáze se vyhneme různým zdravotním potížím.
Ale ruku na srdce : kdo si dnes umí doma prostě jen nerušeně relaxovat, na nic nemyslet a nenechat se ničím a nikým vyrušit? V rodině, kde jsou děti to často ani není možné.

MEDITAČNÍ VEČERY jsou určeny všem, kteří se chtějí naučit opravdu kvalitně a důkladně si odpočinout, poslat pryč všechny starosti a soustředit se jen na sebe! A možná se také o sobě něco nového a zajímavého dozvědět. To vše v pohodovém a zdravém prostředí solné jeskyně.

Co vás tedy čeká?


Hodinový pobyt v solné jeskyni, řízená meditace za zvuku příjemné relaxační hudby, při tlumeném pohádkovém osvětlení a v luxusním pohodlném lehátku, automatická kresba.

Meditace trvá 45 minut, na jejím závěru si vyzkoušíte automatickou kresbu.
Budete odcházet uvolnění, příjemně odpočatí a možná se dozvíte i něco nového o sobě 

Termín : každý 3. pátek v měsíci (v případě dostatečného počtu zájemců)
Čas : 18 – 19h

Cena : 180,- Kč
Počet osob : min. 2, max. 9

S sebou : pohodlné oblečení, náhradní světlé ponožky, blok A4, pastelky

Přihlásit se (alespoň 2 dny předem) můžete přímo na recepci solné jeskyně, na tel. : 721746744 nebo mailem na : info@solnicka.com

PŘIJĎTE SE ALESPOŇ NA CHVÍLI VĚNOVAT SAMI SOBĚ !!!
Těším se na vás 

RELAXACE

Relaxace je stav psychického a tělesného uvolnění.
Hluboký zdravý spánek je ideálním prostředkem pro obnovu duševních i tělesných sil. Po dobrém spánku, těsně po probuzení, člověk může cítit uvolněnost, vnitřní harmonii, pocit tichého štěstí, spokojenosti. Tento pocit nevyplývá z vnějších zážitků, úspěchů, z majetku apod. Podobný pocit lze navodit i jiným způsobem. Vědomě ho lze navodit relaxací, která často vede k ještě většímu uvolnění a klidu, než spánek sám.
Relaxaci člověk potřebuje k akumulaci energie. Někteří lidé celkem pohodlně relaxují a nedělá jim to problém. Avšak hodně lidí má s relaxací potíže. Brání jim v tom vnitřní KRITIK. Vnitřní KRITIK, DONUCOVAČ nebo také ZNEHODNOCOVAČ fungují skrze automatické myšlenky jako :
–  “Měl bys dělat něco užitečnějšího!”
–  “Nejdřív musíš vyřešit důležitější věci!”
–  “Nikdy jsi nerelaxoval/a, tak se to teď nebudeš učit!”
–  “Zítra musíš udělat…”
–  “To nikdy nezvládnu!”
–  “Pořád musím na něco myslet!”

Abychom se zbavili tohoto rušení uvolnění, potřebujeme tyto automatické myšlenky ignorovat, nezabývat se jimi, nechat je odejít.
Relaxace může být rušena také různými tělesnými pocity – napětím v šíji, bolestí hlavy, záškuby v těle apod. Tyto pocity poutají pozornost, která nemůže být obrácena k prožívání míru a klidného uvolnění. Neznamená to nic víc, než že daná oblast potřebuje víc uvolnit.

Proč je relaxace tak důležitá :
– přímo nabízí uvolnění po námaze
– odstraňuje stres
– učí poddat se uvolněně prožitku a tím umožňuje i plné prožívání příjemných aktivit
– umožní usnout, zbavit se napětí v těle i v psychice
– připraví dostatek energie pro příští soustředění se na činnost

Jak často se zastavíte a zahledíte na západ slunce nebo tiše procházíte lesem, zaposloucháte se do zpěvu ptáka nebo sledujete noční oblohu posetou hvězdami? Umíte prožívat hudbu, potěšit se z doteku blízkého, odpočívat v tichém klidu? Ke všemu tomu otevírá cestu relaxace. Učí být zde a nyní, plně se otevřít prožitku. Navozuje klid a mír, které jsou potřebné pro plné soustředění a prožívání.
Opravdu hlubokou relaxací je pak meditace. Jde o celkové uvolnění spojené s pocitem lehkosti, vznášení se, beztíže, nacházíme se v tzv. “hladině alfa”. Po většinu dne se nacházíme v hladině beta. Je to frekvenční pásmo, v němž náš mozek pracuje v bdělém stavu, kdy jsme schopni využívat především racionální část mozku, tedy levou, tzv. mužskou hemisféru. Ta umí například počítat, analyzovat, poronávat, hodnotit, je tu přítomná naše vůle a chtění, schopnost logicky se rozhodovat. Hladina alfa je uvolněný stav, kdy mozek sníží svou frekvenci a lépe se uplatňuje naše intuice, vnímání “šestým smyslem”, snadno pracujeme s pocity, emocemi, jsme vnímaví k umění (pracuje pravá, ženská mozková hemisféra).
V hladině alfa máme blíž ke svému podvědomí, kde jsou uloženy všechny naše zážitky, vzpomínky, zkušenosti, programy, naše vnitřní nastavení. V tomto uvolněném stavu snadno komunikujeme sami se sebou, s naší duší.
Tělo v hladině alfa výborně regeneruje své síly, doplňuje energii, nastoluje ozdravné procesy. Je to chvíle, kdy mozek odpočívá, kdy je hlava “prázdná”, bez myšlenek, bez starostí. Je to nesmírně úlevné.

Automatická kresba
Stalo se vám už, že jste si při telefonování jen tak bezmyšlenkovitě čmárali tužkou? Míváte chuť kreslit něco jen tak, bez plánu, bez nákresu, bez předlohy? To vše jsou některé podoby automatické kresby. Stačí se zklidnit, ztišit, vypnout myšlenky a začít kreslit z hloubi duše. Automatická kresba je forma kreslení ve spojení s intuicí, proto se jí často také říká intuitivní kresba. To, co vzniká na papíře, nekreslíme svou hlavou, tedy svým chtěním, vůlí nebo logikou. Tato kresba vzniká spontánním zaznamenáním toho, co cítíme. Je to “řeč naší duše”, kresba, která je vedená naší intuicí. V podstatě jsme při kresbě jen “držáček na tužku” a skrze nás proudí informace na papír v podobě barev, tvarů, tahů. K této kresbě tedy není potřeba žádný talent nebo kreslířské nadání. Schopnost kreslit intuitivně máme v sobě schovanou všichni, ale jen někdo ji umí probudit.
Přijďte si vyzkoušet, zda jste to právě vy!