Angličtina pro děti

V Solničce probíhá výuka ANGLIČTINY a nově i RUŠTINY a ČESKÉHO JAZYKA pro děti různého věku.

V letošním školním roce je výuka jazyků v Solničce ZRUŠENA!

Kvůli pracovnímu vytížení v rodinné firmě (autobusová doprava) je pro letošní školní rok výuka v Solničce zrušena. Pokud by se situace změnila, dám vědět prostřednictvím SMS rodičům dětí, které ke mě už chodily. Sledujte prosím také stránky Solničky, kde budou informace aktualizovány.

Děkuji, Mgr. Libuše Linhartová

Je to “Hravá angličtina”  (skupinová výuka) pro děti různého věku.

Prvňáčci se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka tak, aby pro ně výuka cizího jazyka v 1. třídě byla přirozeným pokračováním nebo opakováním toho, co se již naučily. Se žáky ostatních tříd probíráme to, co se učí ve škole a přidáme vždy i něco navíc.
Angličtina probíhá přímo v solné jeskyni, takže děti spojí pobyt ve zdravém prostředí s hravým učením.
Výuka probíhá ve skupince maximálně 10ti dětí.
Děti potřebují pouze převlečení do solné jeskyně, učebnici Aj (Pracovní sešit), plastové desky na eurofolie s alespoň 5ti kusy fólií na materiály, které budou dostávat, penál a pastelky.

Nabízím bohaté pedagogické zkušenosti s výukou na 1. i 2. stupni ZŠ a s výukou anglického jazyka v MŠ i na obou stupních ZŠ.

Termíny :

Jsou vždy upřesněny během září, začínáme vždy poslední zářijový týden nebo začátkem října, podle potřeb dětí.

Všechny kurzy: max. 10 dětí
Cena: dle aktuálního ceníku
Délka lekce: 45 minut
Lektorka: Mgr. Libuše Linhartová

Platba: buď jednotlivé lekce, pohodlnější je permanentka na 5, 10 nebo více lekcí, děti pak přijdou jen s kartičkou, na kterou dostanou razítko, což je kontrola pro vás rodiče i pro mě, že děti na anličtině byly a kolikrát.

Co s sebou: náhradní ponožky do solné jeskyně, učebnici Aj/pracovní sešit Aj (pokud je), penál s pastelkami, rychlovazač (plastové desky na eurofolie) + alespoň 5 fólií, druháci, třeťáci a čtvrťáci si přinesou ještě linkovaný sešit A5

V Solničce (v místnosti recepce) probíhá také VÝUKA ANGLICKÉHO a  ČESKÉHO JAZYKA, nově i RUSKÉHO JAZYKA pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.

Výuka je individuální, v termínu a v čase, na kterém se domluvíme. Na hodině procvičíme učivo ze školy a přidáme ještě něco navíc. Výuka se odvíjí od znalostí dítěte, s šikovnými dětmi je možno pracovat na rozvíjení jazykových dovedností nad rámec školního učiva. Tuto výuku je možno pojmout také jako doučování.
Délka jedné hodiny je 45 minut, cena dle aktuálního ceníku . V případě zájmu může probíhat i ve dvojici.

Přihlášky a informace na recepci SOLNIČKY, na tel. : 721746744 nebo mailem na : info@solnicka.com